Op het jaarlijkse Caeciliafeest dat zaterdag 29 oktober plaats vond in verenigingsgebouw De Sleutel is Sjaak Kuijltjes gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van Fanfare Jubilate Deo. Voorzitter Henk Coenen sprak Sjaak toe en zijn vrouw Ineke werd door Secretaris Angela Willems in de bloemetjes gezet.