Muziek! Iets voor jou?

Heb je altijd zelf muziek willen maken of ben je na een optreden van Fanfare Jubilate Deo enthousiast geworden? Jubilate Deo heeft altijd plek voor nieuwe muzikanten. Er worden geen eisen gesteld om in te stromen en er is dus geen muzikale voorkennis nodig. Iedereen, jong of oud, kan op zijn eigen niveau instromen. Jubilate Deo biedt lessen aan voor alle blaas- en slaginstrumenen. Zelfs voor de allerjongste jeugd (vanaf groep 4) biedt Jubilate Deo ook Algemene Muzikale Vorming aan. Hierin leren zij muzieknoten en melodieën lezen en voeren dit uit op blokfluit en/of slagwerk.

Jubilate Deo erkent de waarde van haar opleiding en investeert in de opleiding van haar leerlingen. Elke leerling krijgt wekelijks een half uur individueel les. Op deze manier heeft de docent gedurende de hele les dan ook zijn volledige aandacht beschikbaar voor één leerling en hoeft zijn aandacht niet te verdelen over meerdere leerlingen. Zo is er voor iedereen de mogelijkheid om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau muzikaal te ontwikkelen.

Na verloop van tijd kunnen de leerlingen meespelen in het opleidingsorkest. Het opleidingsorkest heeft tot doel om muzikanten klaar te stomen voor het fanfare-orkest. Hier wordt een extra keer per week geoefend om samen te leren spelen met verschillende soorten instrumenten.

Met enige regelmaat nemen leerlingen van Fanfare Jubilate Deo ook deel aan een officieel HaFaBra-examen. Met dit bondsexamen wordt de voortang van de leerling getoetst en bij slagen ontvangt de leerling ook een officieel diploma.

Fanfare Jubilate Deo verzorgt de opleiding van haar muzikanten in eigen beheer en beschikt hiervoor over een aantal vakbekwame muziekdocenten.

Kosten lidmaadschap (vanaf 2024) prijs € /jaar prijs € /kwartaal
privéles (incl contributie) 250 62.50
contributie 150 37.50
A.M.V. 155 38.75
vriend van de fanfare 30 7.50

Voor meer informatie of voor aanmelding, kan contact opgenomen worden via info@jubilatedeo.nl.

Leerlingen