Historie

Jubilate Deo werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht toen de bevolking van het Groesbeekse kerkdorp Breedeweg naar manieren zocht om de doorstane oorlogsellende te vergeten, de aandacht op de toekomst te vestigen en de gemeenschap nieuw leven in te blazen.

Ik zie ze nog vertrekken. Dries Rikken en Thé Kuijpers. Samen met het vrachtwagentje naar Zevenaar. Op pad om gebruikte instrumenten te kopen. Dat was het begin van onze fanfare.

Wijlen Wim van Lieshout, oud-voorzitter van Fanfare Jubilate Deo uit Breedeweg vertelt in 1989 ter ere van het 40jarig jubileum aan Dagblad De Gelderlander. Van Lieshout weet zich de moeilijke, maar enthousiaste start  van zijn muziekvereniging nog levendig te herinneren. Het was kwakkelen geblazen in de beginjaren van Jubilate Deo. De fanfare moest bij gebrek aan voldoende personeel regelmatig muzikanten lenen van zustervereniging Wilhelmina. “Dat moeten we toch zelf kunnen“, dacht Van Lieshout en nam Thé d’n Bep in de arm. En onder de bezielende leiding van deze muzikant kreeg de fanfare uit Breedeweg een kloppend hart.

Een goede naam vinden voor de fanfare: dat was een probleem. In het centrum van Groesbeek zwaaide Fanfare Wilhelmina de scepter. Fanfare Juliana? Dat klonk toch wel. Temeer omdat Juliana al goed en wel op de troon zat. Maar beschermheer Pastoor Hoek sloeg de bijbel open en viste een toepasselijke naam uit het stoffige gebedsboek: Jubilate Deo. Dat was het!! Jubilate Deo: Juicht God toe, in vrede en ontspanning.

Het ging de fanfare van Breedeweg al snel voor de wind. Van Lieshout: “Onze jongens kwamen terug uit Indië. De een na de ander slenterde met de plunjezak het geboortedorp binnen. En wij waren uiteraard van de partij.

De oprichting

In het café van Willems aan de Bredeweg, werd op 29 juli 1949 de oprichtingsvergadering gehouden van de Fanfare Jubilate Deo. Een voorlopig bestuur werd geformeerd en voorts hadden 15 personen zich reeds aangemeld als lid van de vereniging. Daaropvolgend werd op 12 augustus een propagandavergadering belegd. In Café Willems, het toenmalige clubhuis, dat tot de kachel gevuld was, opende voorzitter Wim van Lieshout de vergadering. In het kort memoreerde hij aan de geschiedenis van de oprichting en vond dat dit muziekgezelfschap alle reden tot bestaan had, gezien het feit dat veel kleine parochies in die tijd beschikten over een bloeiende fanfare en de vele feestelijkheden waarbij muzikale opluistering gevraagd werd. Voorheen was bij alle gevierde feesten, zowel kerkelijke als wereldlijke, het gemis van een eigen muziekkorps de grote handicap en moest men steeds elders om opluistering vragen. Tijdens deze propagagandavergadering werd door secretaris Wolters gelegenheid gegeven om zich op te geven als steunend of werkend lid (muzikant). Hiervan werd door ruim 50 aanwezigen gebruik gemaakt, waaronder maar liefst 34 jonge mannen die muzikant wilden worden.

Op 4 september 1949 vond het eerste optreden van de nieuwe fanfare plaats. Met medewerking van Fanfare Crescendo uit de Milsbeek kon de opening van het nieuwe kerkgebouw muzikaal worden opgeluisterd. De contributie bedroeg voor de muzikanten f0,25 per week en voor steunende leden en jeugdmuzikanten f0,10 per week. De eerste dirigent was Theo Thijssen (Thé d’n Bep) en hij stond voor f30,- per week op de loonlijst. Schutterij Sint Antonius stelde twee trommels en stokken beschikbaar aan de fanfare en in samenspraak met de nieuwe dirigent Thijssen werd in Zevenaar overgegaan tot de aanschaf van enkele blaasinstrumenten. Echter waren er nog niet genoeg blaasinstrumenten om iedereen te laten spelen. Dirigent Thijssen verdeelde de instrumenten dan ook over de muzikanten.

De eerste jaren had Fanfare Jubilate Deo  financieel een moeilijk bestaan. Er werd van alles in het werk gesteld om meer financiele middelen te krijgen om instrumenten aan te schaffen. Collectes, barraque-concoursen, donateursavonden, fancy-fairs, sportdagen en er werden zelfs aandelen uitgegeven. Daarnaast werden door de twee Bruukse voetbalverenigingen RKSV Groesbeekse Boys en RKVV Rood Wit benefietwedstrijden georganiseerd om Fanfare Jubilate te voorzien van meer financiële middelen.

Fanfare Jubilate Deo in vogelvlucht (van 1951 tot nu)

Op 14 mei 1951 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours in Millingen aan de Rijn. In de vierde klasse werd met 50 punten een eerste prijs gehaald met promotie naar de derde klasse. In 1952 en in 1953 werd achtereenvolgend promotie naar de tweede en eerste klasse bewerkstelligd.

FanfareJD22061952
Fanfare Jubilate Deo en aanhang op het muziekconcours in Wijchen dat plaatsvond op 22 juni 1952

26 april 1960 werd de fanfare in nieuwe uniformen gestoken.

In 1970 kon met gemeentelijke subsidies, een bijdrage van het Anjerfonds, eigen spaargeld en een renteloze lening voor een bedrag van f20.000,- het gehele instrumentarium worden vernieuwd.

In 1971 behaalde Jubilate Deo op het federatief muziekconcours in Oisterwijk een eerste prijs in de eerste afdeling en promoveerde daarmee tot de Afdeling Uitmuntendheid van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie en Fanfaregezelschappen.

Op 13 juni 1972 werden er voor het eerst muziekexamens afgenomen bij Jubilate Deo. Tien leerlingen slaagden hiervoor.

Op de viering van het 25 jarig jubileum in 1974 van Fanfare Jubilate Deo wordt door de Oranjevereniging van Breedeweg een vaandel aangeboden aan voorzitter Andre Gerrits van Jubilate Deo.

Om meer gelden te genereren voor de aanschaf van nieuwe instrumenten wordt in 1977 de eerste Wielerdriedaagse georganiseerd in het parochiegebouw. Bekende deelnemer is Dries van Agt, de latere minister-president van Nederland. Hij neemt het op tegen Pastor Thüring.

Op 9 juli 1978 zwaait Thé dn Bep (Theo Thijssen) op 65jarige leeftijd af als dirigent. Sinds de oprichting was hij dirigent van Jubilate Deo en onder zijn muzikale leiding groeide Jubilate Deo uit tot een vereniging die niet meer weg te denken is uit de Breedeweg. In de ruim 29 jaar dat hij dirigent was is hij twaalf maal met Jubilate Deo op concours geweest. Vanuit de 4e afdeling leidde hij Jubilate Deo naar de afdeling Uitmuntendheid. Hij wordt opgevolgd door Theo Bindels.

dhr-thijssen-1e-dirigent-van-jd-1949
Dhr Thijssen (Thé d’n Bep)

Op 7 oktober 1978 wordt Jubilate Deo formeel hoofdhuurder van het  voormalige schoolgebouw dat in handen is van de parochie. Op 24 maart 1979 werd het vernieuwe parochiehuis  na een verbouwing van elf weken feestelijk heropend. Het gebouw is ingericht als repetitie en clublokaal van Fanfare Jubiliate Deo. Daarnaast mogen nog vijf andere verenigingen gebruik maken van het gebouw. Dit zijn de Groesbeekse Vogelvrienden, Jeugdactiviteiten Breedeweg, Schutterij Sint-Antonius, Drumband Sint-Antonius en de carnavalsvereniging De Bruukse Narren.

Op 9 juli 1979 stopt Theo Bindels als dirigent van Jubilate Deo en neemt Thé Toonen het stokje van hem over.

Op 29 april 1983 komt dirigent Thé Toonen door een hartinfarct onverwachts te overlijden.

26 mei 1983 begint Henk van de Logt aan zijn proefperiode als dirigent. Na 7 repetities wordt hij door de orkestleden unaniem gekozen tot nieuwe dirigent van Jubilate Deo.

Op 12 juni 1983 neemt Voorzitter Andre Gerrits na een periode van 32 jaar afscheid als voorzitter van Fanfare Jubilate Deo. Op zijn afscheidsreceptie werd hij benoemd tot erevoorzitter. Hij wordt opgevolgd door Gerard Vissers.

3 januari 1984 werd het clubblad De Hoge Noot(d) voor de eerste keer uitgebracht.

Op 9 juni 1984,  met de viering van het 35jarig jubileum van de fanfare werd het parochiehuis door wijlen Pastor Thüring omgedoopt tot verenigingsgebouw De Sleutel. Die naam symboliseert de kracht van de fanfare: het parochiehuis werd namelijk met vereende inspanningen van mensen uit Breedeweg tot leven gebracht. Tevens staat de naam voor een centrale term uit de muziekwereld.

5,6, en 7 juni 1985 organiseert Fanfare Jubilate Deo voor het eerst een braderie met zomerkermis in de Breedeweg.

Op 2 agustus 1985 komt Wilhelm Wolters te overlijden. Wolters  was een van de oprichters van Jubilate Deo, zat lang in het bestuur en is later benoemd tot erelid.

Op 1 oktober 1987 neemt Henk van de Logt afscheid als dirigent van Jubilate Deo. Hij wordt opgevolgd door Piet Hermsen.

In juni 1989 krijgt de fanfare na 30 jaar in de oude uniformen rond te hebben gelopen weer nieuwe uniformen.

Op 1 december 1989 komt Theo Thijssen (Thé d’n Bep) op 77-jarige leeftijd te overlijden. Hij was de eerste dirigent van Jubilate Deo en onder zijn leiding groeide Jubilate Deo uit tot een begrip in Groesbeek. Bijna 30 jaar lang was Theo dirigent van Jubilate Deo en het is dan ook niet voor niks dat hij benoemd is tot ere-dirigent.

Op 24 mei 1993 wordt Piet Verheijen de nieuwe dirigent van Fanfare Jubilate Deo. Hij volgt Piet Hermsen op.

Op 8 en 9 juli 1995 behaalt Fanfare Jubilate deo op de Internationale Muziekkampioenschappen in Luxemburg een 1e prijs.

12 november 1995 behaalt Jubilate deo in Etten-Leur een 1e prijs in de 2e klasse met promotie naar de 1e klasse.

Op 21 januari 1996 werd Jubilate Deo in Berlicum Nederlands kampioen F.K.M. in de tweede klasse. Bij terugkomst in Groesbeek werden de muzikanten gehuldigd op het bordes van het nieuwe gemeentehuis. Verrassend genoeg waren het dus geen voetballers die als eerste kampioenen in het nieuwe gemeentehuis van Groesbeek werden ontvangen. Nee, de muzikanten van Fanfare Jubilate Deo viel die eer te beurt, nadat zij in Berlicum het Nederlands Kampioenschap in de 2de klasse in de wacht hadden weten slepen.

Op 1 november 1998 zou Jubilate Deo deelnemen aan een F.K.M. muziekconcours in Doetinchem. Nadat diverse muziekverenigingen zich voor dit concours hebben afgemeldt besluit de F.K.M. bijna het geplande concours af te blazen. Voorzitter Gerard Vissers denkt daar anders over en besluit om het concours naar Groesbeek te halen. Het concours werd georganiseerd in De Sleutel. Zaal De Breedeweg en De Körf dienden als inspeelruimtes.

In de twee weekenden van 25, 26 en 27 juni en 2 en 3 juli viert Jubilate Deo in 1999 op grootse wijze haar 50jarig bestaan. Met een smartlappendag, een trekzakkendag en optredens van de Sjonnies en Rowwen Heze stond de Breedeweg tijdens dit jubileum een paar weken op zijn kop. Daarnaast werd de jaarlijkse braderie extra groots opgezet en werd er een superloterij georganiseerd.

Op 24 november 2001 werd in Veldhoven een eerste prijs behaald in de 1e klasse met promotie naar de klasse Uitmuntendheid. Hieruitvolgend wordt Jubilate Deo gevraagd om op 20 januari deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap in Hilversum.

Op 20 januari 2002 behaalt Jubilate Deo in Hilversum een 2e prijs op het Nederlands Kampioenschap.

Op vrijdag 21 juni 2002 neemt Gerard Vissers na 18 jaar als voorzitter afscheid. Hij wordt opgevolgd door Henk Lieffers.

Na 9 jaar de drumband geleidt te hebben neemt Eric Lieffers afscheid als instructeur. Hij wordt opgevolgd door Wiljan Gerritzen.

Zondag 10 juli 2005 neemt Jubilate Deo deel aan het Wereld Muziekconcours in Kerkrade. Jubilate Deo is uitgenodigd naar aanleiding van haar eerder behaald concoursresultaten. Jubilate Deo zal in de 3e afdeling (Klasse Uitmuntendheid) uitkomen en behaalt hier een 2e plaats.

In het najaar van 2005 neemt de slagwerkgroep van fanfare Jubilate Deo deel aan een podiumconcours in Kerkrade. In de 3e divisie wordt een 1e prijs gehaald met promotie naar de 2e divisie. Naar aanleiding van deze 1e prijs wordt de slagwerkgroep uitgenodigd om deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap voor podiumorkesten in Winterswijk.

Op 14 februari 2006 neemt de slagwerkgroep van Fanfare Jubilate Deo deel aan het Nederlands Kampioenschap voor podiumorkesten in Winterswijk. Hier behaalt zij met 90.33 punten het Nederlands kampioenschap in de 3e divisie.

In 2006 neemt Mariska Brienen het stokje over van Piet Verheijen.

Na een grondige verbouwing wordt in 2006 het compleet verbouwde en gerenoveerde verenigingsgebouw De Sleutel heropend.

Op 20 juni 2009 vierde Fanfare Jubilate Deo haar 60jarig bestaan groots met een promsconcert in sporthal Heuvelland. 900 mensen genoten op deze avond van de maar liefst 120 muzikanten die op het podium stonden. Samen met de fanfare en haar slagwerkgroep traden op: de popband MXL, William Smulders, de Groesbeekse Rob de Nijs, het Wylerkoor, Paula Xavira en Tessa Jo.

jd_cam1_pj-186
Fanfare Jubilate Deo tijdens haar promsconcert ‘Diamonds on stage’ dat georganiseerd werd ter viering van haar 60jarig jubileum.

In het najaar van 2009 treedt Henk Lieffers af als voorzitter van Jubilate Deo.

In 2013 treedt Henk Coenen aan als voorzitter van Jubilate Deo.

In september 2017 start Beat It Slagwerkopleidingen met het geven van slagwerklessen aan de leerlingen van Fanfare Jubilate Deo.

In oktober 2017 stopt de slagwerkgroep van Fanfare Jubilate door een teruglopend ledenaantal en slecht repetitiebezoek.

In januari 2018 wordt gestart met een jeugdslagwerkgroep olv Giel Verstraten.

Dirigenten

1949-1978 Theo Thijssen (Thé d’n Bep)

1978-1979 Theo Bindels

1979-1983 Thé Toonen

1983-1987 Henk van de Logt

1987-1993 Piet Hermsen

1993-2006 Piet Verheijen

2006-Heden Mariska Brienen-van Melis

Voorzitters

1949-1951 Wim van Lieshout

1951-1983 André Gerrits

1983-2002 Gerard Vissers

2002-2009 Henk Lieffers

2013-2021 Henk Coenen

2021-Heden Klaas Salentijn

Concoursresultaten

13 Mei 1951 Millingen: 1e prijs met promotie in 4e afdeling concert

22 juni 1952 Wijchen: 1e prijs met promotie in 3e afdeling concert

19 juli 1953 Apeldoorn: 1e prijs met promotie in 2e afdeling concert

22 juli 1956 Gorssel: 1e prijs met promotie in 2e afdeling marsmuziek

24 juli 1960 Mook: 1e prijs met promotie in 1e afdeling marsmuziek, waarbij tevens het erediploma werd behaald voor het hoogste aantal punten in die afdeling over heel nederland.

23 juli 1961 Groesbeek: 1e prijs in 1e afdeling met promotie naar afdeling Uitmuntendheid

1 juli 1962 Wijchen: 2e prijs in 1e afdeling concert

1 juli 1962 Wijchen: 2e prijs in ere-afdeling marsmuziek

10 augustus 1968 Oss: Tamboerkorps 2e prijs in 2e divisie

21 november 1971 Oisterwijk: 1e prijs in 1e afdeling concert met promotie naar afdeling Uitmuntendheid

28 september 1975 Winssen-Ewijk: 1e prijs in 3e divisie Mars met promotie naar de 2e divisie

28 november 1976 Tilburg: 2e prijs in afdeling Uitmuntendheid concert

30 oktober 1983 Eibergen: 2e prijs in 2e afdeling concert

1 december 1985 Eibergen: 2e prijs in 2e afdeling concert

19 november 1989 Gaanderen: 2e prijs in 2e afdeling concert

12 november 1995 Etten-Leur: 1e prijs in 2e afdeling concert

8 en 9 juli 1995 Luxemburg: 1e prijs Internationaal Muziekconcours

21 januari 1996 Berlicum: 1e prijs Nederlands kampioenschap 2e afdeling

1 november 1998 Breedeweg: ????

24 november 2001 Veldhoven: 1e prijs in 1e afdeling met promotie naar de afdeling Uitmuntendheid

20 januari 2002 Hilversum: 2e prijs Nederlands kampioenschap 1e afdeling

10 juli 2005 Kerkrade: 2e prijs Wereld Muziekconcours 3e afdeling

Najaar 2005 Kerkrade: Slagwerkgroep 1e prijs 3e divisie met promotie

14 februari 2006 Winterswijk: Slagwerkgroep 1e prijs Nederlands kampioenschap 3e divisie