In de bijlage de nieuwsbrief van Oktober 2017 van fanfare Jubilate Deo.

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de voorspeeldag die in december zal plaatsvinden en de theorie-examens waaraan een aantal leerlingen deel zullen nemen.

Nieuwsbrief JubilateDeo Oktober 2017