Nieuwsbrief Oktober 2017

In de bijlage de nieuwsbrief van Oktober 2017 van fanfare Jubilate Deo.

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de voorspeeldag die in december zal plaatsvinden en de theorie-examens waaraan een aantal leerlingen deel zullen nemen.

Nieuwsbrief JubilateDeo Oktober 2017