Nieuwsbrief Juli 2017

In de bijlage de nieuwsbrief van juli 2017 van fanfare Jubilate Deo.
In deze nieuwsbrief is er onder meer aandacht voor de muziekexamens, het speeltuinconcert en een optreden van Vlado Kumpan.
Uiteraard zijn op- en aanmerkingen altijd welkom. Stukjes kunnen ingezonden worden via nieuwsbrief@jubilatedeo.nl.