In memoriam: Henk Zilessen

Op 23 februari 2018 is bestuurslid en slagwerker Henk Zilessen op 56jarige leeftijd komen te overlijden. Henk is 30 jaar bestuurslid geweest en heeft zich in die periode zeer verdienstelijk voor Fanfare Jubilate Deo ingezet. Als lid van de beheerscommissie van Verenigingsgebouw De Sleutel was hij mede verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de Sleutel. Het doen van inkopen, regelen van de verwarming en het doen van onderhoud waren slechts een klein deel van de werkzaamheden van Henk. Daarnaast was Henk ook een van de drijvende krachten achter de verbouwing van De Sleutel in 2005 en wist hij via zijn werkgever DKC veel zaken voor de Sleutel te regelen.

Alsof dat nog niet genoeg is was Henk muzikaal ook nog actief als trouw slagwerker bij de slagwerkgroep. Henk sloeg niet graag een repetitie over en was eigenlijk gewoon altijd aanwezig. Als besturend slagwerker vormde Henk daarnaast ook de belangrijke brug tussen bestuur en slagwerkgroep en zorgde Henk jarenlang voor de informatievoorziening tussen deze twee organen.

Met het overlijden van Henk gaat een trouw fanfarelid, maar bovenal een prachtig mens verloren voor Fanfare Jubilate Deo. Op zaterdag 3 maart heeft Fanfare-orkest en slagwerkgroep samen afscheid genomen van Henk in de kerk van de Breedeweg. Beide orkesten waren present om Henk een laatste muzikaal eerbetoon te brengen. De nummers die op deze dag gespeeld zijn, zijn door Henk uitgekozen.

Het bestuur van Fanfare Jubilate Deo wenst familie en vrienden veel sterkte toe met dit tragische verlies.