Donderdag 16 september was onze uitgestelde jaarvergadering. Hier hebben jammer genoeg afscheid moeten nemen van onze voorzitter Henk Coenen. Henk is jaren lang voorzitter geweest van Fanfare Jubilate Deo en heeft ons door roerige tijden geleid. Henk had vorig jaar al aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar wilde stellen en meer tijd wil besteden aan zijn bedrijf en inmiddels 5 kleinkinderen. Voor al zijn inzet heeft het bestuur besloten hem te benoemen tot erelid van Fanfare Jubilate Deo.

Henk en Mia hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor onze vereniging gedaan hebben we hopen jullie nog vaak te zien.

Op dezelfde vergadering is ook meteen een nieuwe voorzitter gekozen Klaas Salentijn, over hem binnenkort meer