Nieuwsbrief Mei 2017

In de bijlage de eerste nieuwsbrief van fanfare Jubilate Deo. Doel van deze nieuwsbrief is mensen in en rond onze fanfare op de hoogte te brengen van activiteiten van onze vereniging. Het streven is om deze nieuwsbrief regelmatig (ca. 1x per kwartaal) te laten verschijnen.
In de eerste nieuwsbrief met name aandacht voor het pannenkoekenconcert dat op donderdag
1 juni van 18 – 19 uur wordt georganiseerd.
Verder een oproep om stukjes voor volgende nieuwsbrieven te maken.
Uiteraard zijn op- en aanmerkingen altijd welkom

Nieuwsbrief Mei 2017