De Passion Bekend van televisie maar dan op z’n Groesbeeks. In de Gruusbêkse Passion vertellen wij het traditionele paasverhaal over de laatste uren van Jezus zijn leven, lijden en opstanding op een moderne, muzikale en vooral lokale wijze.

Al enkele jaren hebben we het uitvoeren van de Passion op ons verlanglijstje staan. Het Bijbelse verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus, de kruisiging en de daaropvolgende wederopstanding spreekt voor velen tot de verbeelding.

Om er een duidelijk Groesbeeks tintje aan te geven hebben we samenwerking gezocht met:


Popkoor Trente Plus.

De band Music on Demand.

Bas Wegh
Marcel Wentink
Roland Coenen 
Jos v Rooij &Tilly Schmiermann als verteller & vertelster

Tafeltennisvereniging GTTC,
Fanfare Wilhelmina,
Schutterij St Hubertus,
Toneelvereniging Den Zuuten Ienval
CV Net Aecht

Rob v Grinsven & Niels Rikken 
videobeelden.

BEIDE VOORSTELLINGEN ZIJN UITVERKOCHT

De kaartjes zijn genummerd en plaatsgebonden, u wordt naar u plaats gebracht.